fb noscript

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem
Choroba AMD (z ang. age-related macular degeneration) obejmuje centralny obszar dna oka – tzw. plamkę. To miejsce odpowiadające za widzenie centralne, dzięki któremu jesteśmy w stanie funkcjonować na co dzień – czytać, jeździć samochodem czy rozpoznawać twarze.

Schorzenie to stanowi jedną z głównych przyczyn ślepoty, ujawniającą się w wieku średnim – między 50 a 60 r.ż. Stany patologiczne występują przeważnie w obu oczach jednocześnie, choć choroba nie ma jednego, ustalonego przebiegu, zmiany nie muszą pojawiać się jednocześnie a ich zaawansowanie może być różne.

Główne objawy AMD:

  • zniekształcone widzenie linii prostych,
  • pomniejszenie lub powiększenie obrazu,
  • trudności w czytaniu – zamazane i niewyraźne litery,
  • niskie poczucie kontrastu i widzenia barwnego – trudności w postrzeganiu kolorów,
  • problemy z widzeniem środka obrazu – ciemna plama w centrum widzenia.

Wyróżniamy 2 postacie AMD – postać suchą i wysiękową.

Postać sucha:
Dotyczy około 85% pacjentów dotkniętych chorobą AMD. To łagodniejszy typ zwyrodnienia plamki, w którym choroba postępuje powoli. Stopniowa utrata widzenia stanowi wynik obumierania komórek odpowiadających za odbieranie wrażeń wzrokowych i funkcjonowanie siatkówki. Komórki odkładają się w postaci tzw. druz i tworzą ograniczone, punktowe obszary. Z czasem ulegają one powiększeniu i zlaniu ze sobą. Skutkiem rozwoju postaci suchej jest spadek ostrości widzenia w centralnej części rogówki, co w skrajnym przypadku może doprowadzić do ślepoty.

Postać wysiękowa (mokra):
Występuje ona w ok. 15% diagnozowanych przypadków. Choroba postępuje szybciej i intensywniej niż przy postaci suchej. Jej skutki są również bardziej dotkliwe. Naczynia krwionośne w obrębie plamki stają się nad wyraz kruche i nieszczelne, tworząc błonę podsiatkówkową. W dalszej kolejności dochodzi do obrzęków siatkówki, nagromadzenia płynu i wylewu krwi do ciała szklistego oraz siatkówki. Ostatecznie wysięk AMD może doprowadzić do bardzo szybkiej utraty wzroku – nawet na przestrzeni kilku dni.

Metody leczenia:
Jedynym skutecznym sposobem leczenia postaci suchej AMD jest profilaktyka. Postać wysiękową można leczyć na trzy sposoby:

  • metodą fotodynamiczną, polegającą na aplikacji do krwi barwników, które wiążą się z nowo powstającymi błonami i naczyniami. Kolejnym etapem zabiegu jest niszczenie ich przy pomocy lasera,
  • metodą chirurgiczną, bazującą na przesuwaniu siatkówki,
  • metodą farmakologiczną przy pomocy leku EYLEA.

Największą skuteczność i najmniejsze ryzyko powikłań gwarantuje ostatnia z wymienionych metod. Lek Eylea wspomaga zatrzymanie rozrostu i wycieku z naczyń krwionośnych, a także prowadzi do naprawy uszkodzeń już powstałych. Lek podawany jest do wnętrza oka w formie zastrzyku. Zazwyczaj iniekcję poprzedza kilkudniowa aplikacja kropel antybakteryjnych, które redukują ryzyko infekcji.

Zabieg odbywa się przy znieczuleniu, tak by podawanie leku nie wiązało się z bólem. Jedynym wrażeniem towarzyszącym Pacjentowi jest lekki ,,ucisk”. Po zabiegu biała część oka może być zaczerwieniona. Możliwe jest też przejściowe widzenie ruchomych plam i punktów. Tego typu wrażenia ustępują po kilku dniach.

Uwarunkowania genetyczne:

  • nadwzroczność – wada ta jest często związana z zaburzeniami kształtu rogówki, co może negatywnie wpływać na siatkówkę.

W przypadku pytań czy wątpliwości zapraszamy do kontaktu z kliniką Okulus w Kaliszu.Rezerwacja wizyty

Rejestracja telefoniczna

Pn - Pt  8:00 - 20:00

(62) 757 77 45

Całodobowy e-mail:

rejestracja@okulus.com.pl

Rejestracja osobista

Pn - Pt 7:30 - 20:00

ul. Śródmiejska 34,

62-800 Kalisz