fb noscript

Czym jest septoplastyka nosa?
Septoplastyka to zabieg laryngologiczny polegający na plastyce skrzywionej przegrody nosowej. Korekcja kształtu przegrody ma na celu przywrócenie jej pierwotnego ustawienia w linii pośrodkowej. Przemawia za tym nie tylko estetyka, ale też czynniki zdrowotne. Prawidłowo usytuowana przegroda poprawia drożność jamy nosa i umożliwia właściwe oddychanie.


Septoplastyka nosa

Ryc. 1 Obraz anatomiczny jamy nosa, zatok przynosowych


Czynniki kwalifikujące do zabiegu:
Zabieg septoplastyki jest dedykowany osobom ze skrzywioną przegrodą nosową i upośledzoną drożnością nosa. Stan ten może przejawiać się wieloma dokuczliwymi dolegliwościami, takimi jak częste infekcje górnych dróg oddechowych – zwłaszcza zatok przynosowych i dróg łzowych – chrapanie czy bezdech senny. Septoplastykę przeprowadza się też przy leczeniu niektórych wad zgryzu oraz w ramach rekonstrukcji pourazowej.

Inne objawy – które mogą wskazywać na konieczność przeprowadzenia zabiegu – to m.in. nawracające krwawienia z nosa, niedostateczna drożności nosa wpływająca na mowę i śpiew oraz nasilone zmiany alergiczne błony śluzowej nosa.

Zabieg wykonuje się również jako przygotowanie do innych zabiegów wewnątrznosowych, w tym operacji zatok, dróg łzowych (DCR), zarośniętych nozdrzy tylnych i operacji przysadki mózgowej.

Przeciwwskazania do wykonania zabiegu:
Z zabiegu nie mogą skorzystać osoby z aktywnym stanem zapalnym błony śluzowej nosa lub zatok obocznych. Operację uniemożliwiają też różnego typu zmiany deformacyjne z objawami zanikowymi błony śluzowej nosa oraz inne przeciwwskazania, związane z ogólnym stanem zdrowia.

Przygotowanie do zabiegu:
Przed zabiegiem Pacjent powinien wykonać zlecone przez lekarza badania ogólne, w tym morfologię, jonogram i koagulogram. W przypadku przewlekłego zapalenia zatok, konieczne jest również TK głowy.

Przebieg zabiegu:
Czas zabiegu waha się w granicach od 45 minut do 1,5 godziny. W jego trakcie Pacjent jest ułożony w pozycji leżącej na plecach. Cała procedura odbywa się w znieczuleniu – miejscowym nasiękowym (lignocainum hydrochloricum 2%) bądź ogólnym dotchawiczym.

Chirurg wykonuje nacięcie skóry przegrody nosa w jego przedsionku. Dzięki temu dochodzi do odwarstwienia obustronnego płatów śluzówkowo-ochrzęstnowych. Wytworzone tunele pozwalają na resekcję (usunięcie) skrzywionych fragmentów chrzęstno-kostnych szkieletu przegrody.

Następnym krokiem jest rekonstrukcja szkieletu przegrody za sprawą opracowanych, plastycznych elementów chrzęstnych. Mocuje się je przy użyciu szwów. Rana podlega zamknięciu w przedsionku nosa i jest stabilizowana tamponadą wewnątrznosową. W ostatniej kolejności są zakładane opatrunki wewnętrzne i zewnętrzne.

Powikłania pooperacyjne:
Ryzyko powikłań jest minimalne i dotyczy niewielkiego odsetka pacjentów.

Do powikłań zaliczamy:

  • krwiaki śródskórne i obrzęki w obrębie powiek, tkanek miękkich i przegrody nosa,
  • strupy, skrzepy, uchodzenie fragmentów tkanek, nieprzyjemny zapach,
  • zrosty wewnątrznosowe,
  • nerwobóle,
  • zaburzenia węchu,
  • pogorszona drożności nosa,
  • masywne krwawienia,
  • niewłaściwa zmiana kształtu nosa,
  • perforacja przegrody nosowej,
  • powikłania ogólne związane ze znieczuleniem.

Chcesz wiedzieć więcej?
O zabiegach z zakresu otolaryngologii piszemy też w innych zakładkach na naszej stronie internetowej. Polecamy m.in. dział poświęcony wycinaniu migdałka gardłowego - adenotomia (zabieg tonsillektomii). Klinika Okulus służy pomocą.

 

Rezerwacja wizyty

Rejestracja telefoniczna

Pn - Pt  8:00 - 20:00

(62) 757 77 45

Całodobowy e-mail:

rejestracja@okulus.com.pl

Rejestracja osobista

Pn - Pt 7:30 - 20:00

ul. Śródmiejska 34,

62-800 Kalisz